VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

MOTO

KUALITI TERAS KEJAYAAN